Alkohol ødelægger vores kultur og vores politker burde gøre noget ved det

Alkohol er et behandlingskrævende stof, og de fleste af os ved og forstår det. Når vi ser folk på gaden med flasker i taskerne, har vi ingen illusioner om, at de skal hjem og drikke sig til ro. Vi er dog langt mindre villige til at acceptere, at alkohol kan give folk psykiske sygdomme. Vi synes som regel ikke, at alkohol er skyldig, når nogen bliver psykisk syge. I stedet mener vi ofte, at personen selv bærer en del af skylden. Det virker umiddelbart fornuftigt at placere ansvaret hos den enkelte og ikke hos alkoholen, men det kan have alvorlige konsekvenser. Vi vil udrede alkoholisme fra statens side, men indtil videre synes vi ikke, at alkoholproblemer er noget stort problem i Danmark.

alkohol skader DK

Hvorfor skal man ændre sin livsstil?

Hvis du spørger personer med alkoholproblemer selv, vil de svare dig, at de gerne vil leve et liv uden alkohol og dens negative gennemslagskraft på deres liv. De har mistet lysten til at leve og føler sig generelt trætte og utilpas i verden. Et liv med druk kan være sjovt i begyndelsen, men efterhånden som man dyrker sin forbrugsstil mere og mere, vil følelsen af sjov gradvist forsvinde. Nogen vil ligefrem opleve smerte i form af abstinenser efter en rus oplevelse. Når man indser konsekvenserne af sit liv med alkohol i et større perspektiv, ønsker man sig ikke et liv præget af druk uden tanker om fremtiden. Derudover er der en del usynlige konsekvenser ved alkoholforbruget, som du nok ikke har tænkt over før nu. Psykiske sygdomme eller skader udenom psykiatrien som fx brud på knogler eller led kan ligeledes skyldes alkoholindtaget. Alle disse ting har nemlig en sammenhæng med alkoholforbruget og ligger derfor lige for – omend usynligt – for dig som minimum forbruger af samfundets alkoholiske drikkevarer (vin).

Alkohols forgiftning af samfundet

Alkohols forgiftning af samfundet bliver mere tydelig for vi som danskere skal ikke leve med alkoholproblemer – især når vi ser den store del af vores landsmænd der lever med psykiske sygdomme relateret til alkoholisme eller andre former for misbrugskulturer. Vi bruger flere penge på sundhedsvæsenet end nogensinde før grundet den stigning i antallet af personer med et alkoholmisbrug – dem som har en daglig forbrugsstil eller har oplevet misbrug inden for det seneste år – der har presset systemet til det yderste. Nogle mener endda at vi allerede nu kan sige at sygdommene fra dødsdruk på spiritusfesterne sidste år har kostet livet til flere mennesker end selve ulykkerne gjorde! Det er bekymrende, og heldigvis kan det laves om på! Der findes flere fantastiske hjemmesider som aedrualkoholiker der beskæftiger sig meget med netop problematikken omkring alkoholiseringen i Danmark og hvordan den kan ændres!

Et samfund præget af alkoholisering?

I princippet burde det være muligt at leve et langt lykkeligere liv uden druk – især hvis du ikke lever op til normerne om “det gode liv”. Mange studier viser nemlig en tendens mellem personers forbrugsmønstre og social status – altså hvor godt de har det samlet set! Det handler om mere end bare drukoplevelser – det handler om socialt pres! En masse mennesker ser på druksituationer som anledning til konfrontationer eller konflikter – du skubber folk fra dig når du er fuld! Men det handler om meget mere end blot handlinger under fuldskab: “Drikker du ofte bare lidt? Er du en hyppig drikkende? Drikker du oftere end tre gange om ugen?” Disse spørgsmål stilles tit under jobsamtalen eller møder med vennerne! Mange mennesker skammer sig over deres personlige forbrugsmønstre – de fortjener langtfra det! Bekymringen over “hvor meget” man drikker bør have lov til at blive aflivet! Nogle drikker meget (for meget) – andre drikker slet ikke! Begge dele er ok! I fremtiden vil mange flere opleve glæde ved lavere mængder alkohol sammenlignet med tidligere generationers drikkestandarder!

Hvornår vågner vores politikere op?

Vi kan godt få den slags tanker ind i hovedet: “Hvad hvis vores politikere besluttede at stoppe med at sælge alkohol på gaden? Hvad ville der ske? Ville vi allesammen blive alkoholikere?” Selvfølgelig ikke, det ville ikke gøre folk til alkoholikere, men det vil forhindre folk i at falde i det! Der er mange flere mennesker der har et misbrugskultur end der er alkoholikere – og det er netop dem som skal have hjælp! Det vil ikke gøre landet alkohol-fri – men det vil få folk til at indse hvor meget de drikker og hvor meget det kan skade dem! Det er vigtigt at vi som samfund finder ud af at folk drikker meget mere end dem der er alkoholikere! De mener ikke at de er alkoholikere, men de drikker ofte – det er ikke sundt!
Vi som samfund må stå sammen og gøre op med alkoholismen! Vi skal lave en større oplysningskampagne og gøre det tydeligt for borgerne hvordan alkoholisme fungerer! Det er den mest effektive måde at gøre op med alkoholismen og alkoholmisbrug på!
Sammen kan vi gøre en forskel! Det er vores ansvar som samfund at hjælpe vores medmennesker ud af en livsstil med alkoholisme og alkoholmisbrug! Vi skal sammen hjælpe vores medmennesker ud af det mørke sted, hvor de ikke kan se en udvej! Vi skal hjælpe dem tilbage til deres familier, deres venner og deres arbejde!
Lad os håbe at vores kære politikere vågner op og gør noget ved alkoholismen i Danmark! Det er vigtigt for vores fremtid at vi får fjernet alkoholismen fra samfundet! Vi skal gøre op med samfundets alkoholmisbrug!

Skriv et svar