Alt hvad du skal vide om traditionel konservatisme

konservativ

Konservatismen er en politisk ideologi, der baserer sig på en række grundlæggende værdier. Traditionel konservatisme er den mest udbredte form for konservatisme i Danmark, og det er derfor den vi vil beskæftige os med i denne artikel. Vi gennemgår de vigtigste værdier og principper for traditionel konservativ, og forklarer hvilken rolle de spiller i dansk politik. Læs videre for at blive klogere på den danske traditionelle konservative ideologi!

Hvad er konservatisme?

Det kan være svært at definere, hvad konservatisme egentligt er – ikke mindst fordi det er et begreb, der bliver brugt i mange forskellige sammenhænge. Men faktisk har begrebet sine rødder helt tilbage til antikken, hvor det blev brugt til at beskrive de traditionelle skikke og normer fra fortiden. I moderne politisk sammenhæng har begrebet dog fokus på at beskytte traditionelle værdier og institutioner mod forandringer, der anses for ødelæggende. Det betyder altså, at en konservativ person typisk har stor vægt på deres individuelle frihed og ansvar, men samtidig stor vægt på gruppetilhørighed og traditioner. Kort sagt: Konservative ser verden som et sted med faste rammer, hvor det vigtigste er at opretholde status quo – så længe det ikke truer grundlæggende værdier som frihed og retfærdighed.

De vigtigste værdier for traditionel konservatisme

I Danmark er vi traditionelt meget konservative – specielt når det kommer til følgende fire værdier: Frihedsbegrebet: Frihed er en af de absolutte grundpiller i den danske nationalidentitet – sådan har det altid været, og sådan vil det altid forblive. Den danske frihedsbogstav ‘F’ stammer nemlig direkte fra frihedsprincippet i Grundloven 1849, hvor man bevidst valgte at bruge en bogstav fremfor et symbol (som andre landes nationalflag) netop for at understrege frihedens absolutte vigtighed. Selvom Danmark ofte bliver beskyldt for ikke at have demokrati og frihed, når vi ikke makker ret meget til i FN eller EU-sammenhæng – så betyder det altså stadigvæk meget for os som nation! Retfærdighedsbegrebet: Retfærdighed er en anden essentiel del af danskernes nationalidentitet. Vi har altid haft et meget højt niveau af retsstatslig retfærdighed herhjemme (selvom vi ikke var ligefrem rygraden i EU’s indførelse af retsstatsprincippet), og det betyder meget for os som nation! Gruppetilhørighedsbegrebet: Det som mange mennesker forbinder med nationalisme, men som vi ser som gruppetilhørighed – altså nationalfølelse – giver os mulighed for at se os selv som en nation med en fortid, en nutid og en fremtid! Uden gruppeidentiteten glemmer vi fortiden (og dens lærdomme), taber vi overblikket over nutiden (og den position vi befinder os i) og afskriver vi fremtiden (og dens muligheder). Traditionsbegrebet: Som et resultat af friheds-, retfærdigheds- og gruppetilhørighedsbegrebet fastholder traditionen den fortid, som er af afgørende betydning for nutiden – uden fortiden har vi ingen baggrundsviden om verden! Traditionen sørger derudover for sammenhule mellem generationerne (også dem der ikke længere lever!) samt mellem familieindbyggerne; derved opretholdes historien enten direkte eller indirekte!

Sådan kan du bidrage til den danske traditionelle konservative ideologi

Som du kan se ovenfor er den danske traditionelle konservative ideologi en hel masse vigtige ting for os danskere! Og du kan bidrage til den ideologien på flere måder:

  • Først og fremmest kan du selvfølgelig skabe dig et indtryk af ideologien gennem litteratur om emnet (det anbefaler vi især);
  • Du kan bidrage til ideologiens bevarelse ved at uddanne dig indenfor fagområder, der understøtter dens grundlæggende principper;
  • Du kan engagerer dig politisk på partier eller foreninger, der understøtter dens principper;
  • Og endelig kan du engagerer dig i debatten om de vigtige emner her på siden! Pudsigvis vil alle disse tiltag give dig visse personlige udviklingsmuligheder: Viden om historien, kultur, samfundsforhold og meget mere! Og hvem gider ikke at have muligheden for at udvikle sig selv?

Hvordan ser fremtiden ud for traditionel konservatisme?

Selvom vi kan høre om den danske traditionelle konservative ideologi på mange institutioner (høje, gymnasier, universiteter, i medierne og meget mere), så er det ikke ensbetydende med, at ideologien er fremskyndet eller ligefrem fremtidssikret – tværtimod. Ideologien er i sløvring, og det er udtrykkeligt politisk ønskeligt! Hvorfor? Fordi ideologien er en fare for den herskende elitestyrte og kontrollerende ideologi. Hvis den danske befolkning forstår hvor vigtig den traditionelle konservative ideologi er for vores nationale identitet, så vil vi alle sammen tage afstand fra dens afvikling! Derfor bliver ideologien ikke fremskyndet eller fremtidssikret – det er simpelthen for farligt for den herskende elitestyrte og kontrollerende ideologi at lade stå til! Jeg håber at denne artikel har gjort dig en smule klogere på konservatisme, og at du nu har lyst til at lære mere om emnet! Held og lykke fremover 😊

Skriv et svar