Hvad vil det egentligt sige at være en levebrødspolitiker?

LEVEBRØDSPOLITIKER

Der er mange forskellige meninger om, hvad det vil sige at være politiker. Nogle mener, at politikere bare skal følge deres overbevisning og tage de beslutninger, der er bedst for samfundet. Andre mener, at politikere skal tage hensyn til borgernes holdninger og ønsker, men også gøre det, der er bedst for samfundet. En tredje gruppe mener, at politikere skal tage hensyn til borgernes holdninger og ønsker og gøre det, der er bedst for samfundet.

Levebrødspolitikere

Inger Støjberg har i den seneste tid været i medierne på grund af udlændingepolitikken. Hun har blandt andet lavet et lovforslag om 40-dages reglen. Det betyder, at asylansøgere ikke kan bo hos familie eller venner i Danmark i mere end 40 dage uden tilladelse fra Udlændingestyrelsen. Dette lovforslag er blevet kritiseret af flere grupper i Danmark, herunder Dansk Flygtningehjælp og Amnesty International. De mener, at loven vil medføre problemer for flygtninge og familiesammenføringer. Inger Støjberg har dog argumenteret for loven med henvisning til de mange illegale flygtninge i Danmark som en forklaring på loven. Hun mener altså, at loven vil være en lettelse for dem, der er lovligt i landet og samtidig fjerne incitamentet til at komme illegalt til landet. Loven har dog ikke allerede effekten af at få flest muligt ind i systemet lovligt. Flere organisationer har argumenteret imod 40-dages reglen og sagt, at den vil have negative konsekvenser for flygtninge og familiesammenførte. I virkeligheden handler det ikke så meget om de forskellige organisationers holdning til loven; det handler mere om Inger Støjbergs holdning selv: Hvad vil hun egentligt gøre? Vil hun tage hensyn til borgernes holdninger eller gøre det, der er bedst for Danmark?

Vigtigheden af demokratisk dialog

Her kommer vi så ind på vigtigheden af den demokratiske dialog mellem politikere og borgere: Hvordan kan vi få folk til at engagere sig mere i den politiske debat? Alt for mange danskere opfatter politikere som en slags elitegrupper med eksklusive privilegier og tanker om hele samfundet – men dette billede passer ikke på rigtige politikere! Et godt sted at starte er måske ved hjælp af en bedre oplysning om den demokratiske proces: Hvordan arbejder Folketinget? Hvilken rolle spiller lobbyister? Hvordan fungerer partier? Hvordan arbejder et ministerium? Alt dette kan hjælpe folk med at forstå politik mere og give dem lyst til at engagere sig i den politiske debat!

Skriv et svar