Yoru – Valorant Agenten og hans Evner

agent

Yoru er en unik agent i Valorant, den frste japanske agent, der giver spillere en helt ny mde at navigere kampe p. Med et st af evner, der udnytter vrktjer som bevgelse og detektion, er Yoru den perfekte agent til at udfordre dine modstandere og tage kontrol over kampene. I denne artikel vil vi dykke ned i Yorus evner for at se, hvordan du bedst kan bruge dem til at skabe et strategisk forspring mod dine modstandere.

Yorus Passiv: Displacement

Yorus passiv, displacement, tillader ham at teleportere til et sted indenfor en bestemt rkkevidde med et hurtigt tryk p shift-knappen. Dette giver dig mulighed for lynhurtigt at flytte fra et sted til et andet og undvige fjendens skud eller angribe dem bagfra. Teleportationsafstanden er baseret p det antal trin, du har taget – jo flere trin du har taget, jo lngere kan du teleportere dig.

Yorus Primre Vben: Fury (Sidearm)

Yorus primre vben er Fury sidearmen en pistol med to skud i magasinet og meget hj prcision over store afstande. Dette giver dig mulighed for at udfre langdistanceangreb eller bruges som oprydningsvben i tttere omrder. Fury har fire forskellige ammunitionsindstillinger – standard, fragmentering, smeltning og ripper som alle har forskellige effekter baseret p deres skadeformular.

  • Standard: Denne type ammunition har den mindste skadeformular blandt de fire typer ammunitionsindstillinger; men dens hurtige affyring gr det til det bedste valg til mid-range kampe.
  • Fragmentering: Denne type ammunition ligner standardammunitioner; men det sprjter splinter af projektilets hoveddel i retning af mlet og giver strre skade end standardammunitionerne. Dette giver dig mulighed for at ramme flere fjender med t skud!
  • Smelting: Smeltingstype ammunition er designet til strre skadeformular end begge de andre typer ammunitioner; men hastigheden er meget lavere end standard- eller fragmenteringstype ammunitionsindstillingerne. Smeltingstype ammunition fungerer godt p mid-range distance som alternativ til fragmenteringstype ammunitionerne .
  • Ripper: Rippertype ammunition har den hjeste skadeformular blandt de fire typer ammunitionsindstillinger; men hastigheden er meget lavere end alle andre typer ammoer. Denne type ammo fungerer godt over store afstande og kan drage fordel af Fury’s prcise skydeegenskaber; men manglende hastighed gr det lettere for fjenden at undvige dit angreb fra langdistance.

Yorus Sekundrt Vben: Blindsider (Shotgun)

Yorus sekundrt vben er Blindsider shotgunnen – en pumpaction shotgun med tre patroner i magasinet og et bredskudsareal i tette miljer som chokepoints eller rumfyldte omrder. Blindsider skyder tre projektiler ad gangen med ret stor spredning sammenlignet med andre shotguns; s det bedste trick her er at holde din retning mod fjenden sikkert indtil deres helbred reduceres betydeligt!

Yorus Ultimative Frdighed: Illusioner (Ultimate)

Yorus ultimative frdighed er illusioner en ultimativ faldskrm med tre illusoriske versioner af ham selv, der kan sendes ud foran ham for at distrahere eller misinformere fjendens placering . Illusionernes bevgelsesmuster bliver bestemt af Yoru’s aktuelle bevgelsesmuster; s du kan sende illusionernes bevger sig fremad mens du holder din position bagved dem for fuld camoflauge! Nogle gange vil illusoners lyde dog give slip p din placering ; s v r forsig tig n r d u bruger dine illusioners!

Opsummering

Vi h ber , a t d e te vil have give t di g nog le in sight om , hvorfor Yo ru e r en uni k agent i Valo rant . Han ‘s pass iv , displacement , let ter di g lynh ur ti g fly t te fr a et ste d ti l an d re ; m ens F ur y sid earm gives di g mo geli gh ed fo r la ngdi stance ang reb elle r oprydn ing sv ben . Desuuden har du B li ndsi der sho tgu nnen fo r brug i chokepo ints elle r ru mfylde ar ea le r samti dig haver Yo ru ‘s ul timati ve fa elsk rm , Ill usio ne rs , fo r fuld cam oflaug e ! S nu vi des di ge ve je vide re fo rh oppe ls es om a t ma ste yo ur Va lo ra nt ga ming ex pe ricence me d Yo ru !

Skriv et svar